SCIRun User Mailing List

Text archives Help


[SCIRUN-USERS] building scirun on ubuntu


Chronological Thread 
  • From: "Petrov, P." <P.Petrov@umcutrecht.nl>
  • To: <scirun-users@sci.utah.edu>
  • Subject: [SCIRUN-USERS] building scirun on ubuntu
  • Date: Mon, 9 Nov 2009 16:58:10 +0100

Hello guys,
the build script build.sh never works on ubuntu.
before i tried to build with CMake->Codeblocks IDE, then fform the GUI build.
Not anymore, i did update ubuntu and tried building aigain , no lcuk.
the strangest is that the dependnecies fail on sprintf , all defined in <cstdio>
while only <iostream> is included in the file giving the error ../src/External/slivr/Point.cc
 
so anyone having problems compiling on latest ubuntu?
also how can i build without the dependancies first.
I have installed latest on all of them via ubuntu repositories.
 
Thanks in advance.

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.


This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.
Archive powered by MHonArc 2.6.16.

Top of page